Verklaringen

(Dit is een Nederlandse samenvatting; de volledige wettelijk vereiste gegevens en verklaringen zijn te vinden op de Franse pagina « mentions légales »)

Algemeen

Deze website (de « Website ») is toegankelijk via de URL adressen http://prins-avocat.com, http://prins-avocat.nl en http://prins-avocat.fr en wordt uitgegeven door Rein-Jan Prins, Avocat à la Cour, Aix-en-Provence, Frankrijk.

De Website is ontworpen door Standesign.fr, Poilly-Lez-Gien, Frankrijk.

De hosting services worden verricht door OVH - 2 rue Kellermann 59100 Roubaix - Frankrijk.


Intellectuele eigendom

De intellectuele eigendomsrechten betrekking hebbend op deze Website, met name op de teksten en de domeinnamen, berusten bij Rein-Jan Prins, met uitzondering van de foto's. De auteursrechten op de foto's, die met zijn toestemming op de Website zijn geplaatst, berusten bij Jean Paul Villegas, fotograaf (jeanpaulvillegas.com).

Bezoekers van de Website mogen uitsluitend voor persoonlijk gebruik de schermen daarvan op hun computer, tablet of smartphone opslaan of er prints van maken.

Elke andere verveelvoudiging of elk ander gebruik is verboden, behoudens wettelijke uitzonderingen of voorafgaande schriftelijke toestemming van Rein-Jan Prins.

Hyperlinks naar deze Website mogen niet worden aangebracht zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rein-Jan Prins.


Persoonsgegevens

De Website slaat geen persoonsgegevens op, noch verwerkt deze.

De Website maakt gebruik van Google Analytics, dat evenmin persoonsgegevens gebruikt, maar slechts het gebruikte IP-adres vastlegt met het oog op het samenstellen van gebruiksstatistieken.

Niettemin kan de bezoeker de cookies van Google Analytics weigeren door deze functie uit te schakelen in uw browserinstellingen.


Disclaimer

De Website beoogt slecht algemene informatie te verschaffen. In geen geval kan deze worden opgevat als een juridisch advies of een bindend aanbod.

Hoewel de Website regelmatig wordt aangepast, wordt de volledigheid noch de juistheid van de informatie gegarandeerd.

De bezoeker kan geen rechten ontlenen aan de Website en is alleen verantwoordelijk voor het gebruik dat hij/zij van de Website en de daarop verstrekte informatie maakt. Rein-Jan Prins aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid terzake.

Evenmin wordt verantwoordelijkheid aanvaard voor de inhoud van de websites waarnaar of waarvan met een hyperlink of op andere wijze wordt verwezen.

De Website is uitsluitend onderworpen aan Frans recht.


© Rein-Jan Prins 2016/2020
Menu